Kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodule ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus. Vastavalt kutse tüübile toimub kutse andmine: Esmataseme kutse andmine õppeasutuse lõpetamisel Kutse andmine tööturul tegutsevatele töötajatele Vastavalt Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu 07.03.2014 […]

Read More

Kutseeksamite hinnakiri

Kutseeksamite hinnad on ära toodud SA Kutsekoda veebilehel. Vastavushindamise teel (kui taotlejal on olemas kehtiv IPC sertifikaat või sertifikaadid) hindab kutsekomisjon taotleja kompetentsust vastavalt tabelis 1 näidatule. Samas tabelis on näidatud ka eksamite hinnad sellel erijuhul. Tabel 1. IPC sertifikaat Kutse Hind IPC-A-610 […]

Read More

Registreerumine

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid: Avaldus (bit.ly/1RXyUnS), Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb saata aadressile info@kutsehariduskeskus.ee!

Read More

IPC

Eesti Tehnikahariduskeskus on volitatud IPC materjalide edasimüüja Eestis. Tootenimekirjas on enam kui 2500 erinevat toodet. Hinnapäringud palume saata: info@tehnikahariduskeskus.ee​

Read More
Latest Blog

Kutse andmine 16.06.2018

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 16.06.2018 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse Elektroonikaseadmete […]

read more

Kutse andmine 15.06.2017

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 16.06.2017 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse Elektroonikaseadmete remontija, […]

read more

Kutse andmine 17.06.2016

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 17.06.2016 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse Elektroonikaseadmete remontija, […]

read more

Kutse andmine 18.06.2015

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 18.06.2015 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse Elektroonikaseadmete remontija, […]

read more

Kutse andmine 18.06.2014

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 18.06.2014 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele: Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse Elektroonikaseadmete […]

read more