Kutse andmine 18.06.2014

Eesti Tehnikahariduskeskus annab teada, et 18.06.2014 toimuvad kutse andmised järgmistele kutsetele:

  • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse
  • Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse
  • Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
  • Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse
  • Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse
  • Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 spetsialiseerumine
  • Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 ​

Eelnimetatud kutsete taotlemise/hindamise tähtajad:

18.05.2014 Dokumentide esitamise tähtaeg

18.06.2014 Hindamine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (saata aadressile info@kutsehariduskeskus.ee):

 

Avaldus (http://bit.ly/1k2gepA​),

Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutsestandardid on saadaval veebilehel: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10510682/kutsed

Eelnimetatud kutsete ja osakutsete kutseandmise korraga saate tutvuda veebilehel: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10510682/dokumendid

Täiendavate küsimuste korral vastan meeleldi.

 

Lugupidamisega

Andres Ojalill​