Kutse andmine

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodule ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Vastavalt kutse tüübile toimub kutse andmine:

 1. Esmataseme kutse andmine õppeasutuse lõpetamisel
 2. Kutse andmine tööturul tegutsevatele töötajatele

Vastavalt Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu 07.03.2014 otsusele nr 14, on Eesti Tehnikahariduskeskus kutset andev organ järgmistele kutsetele ja osakutsetele:

 1. Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2
  1. elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused: Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 ja osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 eeltingimused.
 2. Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse
  1. osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused: Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-610 sertifikaadi.
  2. Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 sertifikaadieksami.
 3. Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse
  1. osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused: Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-620 sertifikaadi.
  2. Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 sertifikaadieksami.
 4. Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3
  1. elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused: osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 ja osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 eeltingimused.
 5. Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse
  1. osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused: kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:  IPC-A-610 ja J-STD-001 sertifikaadi või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kusetunnistuse või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi. või  kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-610 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.
  2. Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 ja JSTD-001 sertifikaadieksamid.
 6. Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse
  1.  osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused: kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva: IPC-A-620 ja J-STD-001 sertifikaadi või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kusetunnistuse või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi või  kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-620 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.
  2. Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-620 ja JSTD-001 sertifikaadieksamid.
 7. Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 spetsialiseerumine
  1. elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 spetsialiseerumine elektroonikaseadmete remontija, tase 4 taotlemise eeltingimused: kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva: elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kusetunnistuse ja IPC-7711/21 sertifikaadi või kui kutse taotlejal on kehtiv elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi IPC-7711/21 sertifikaadieksami.
 8. Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 
  1. elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 taotlemise eeltingimused: Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva: IPC-A-610, IPC-A-620, IPC-A-600, IPC-7711/21 ja J-STD-001 sertifikaadid;
  2. kui kutsetaotlejal ei ole mõnda eel nimetatud sertifikaatidest, saab ta vastavate sertifikaatide eksamid sooritada kutseeksami käigus või kui kutsetaotleja on kutseõppeasutuse lõpetaja, esitab kutsetaotleja või haridusasutus kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et kutsetaotleja on läbinud täies mahus kutsestandardi elektroonikaseadmete tehnik tase 4 alusel koostatud riikliku neljanda taseme õppekava ja omab IPC-7711/21 ja IPC-A-610 või IPC-A-620 sertifikaati (sertifikaadieksamid võib sooritada kutseeksami käigus).

Kutsekomisjoni koosseis: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10510682/komisjonid

Hindamisjuhendid jm hindamismaterjalid: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10510682/dokumendid

Asjakohased viited: