Kutseeksamite hinnakiri

Kutseeksamite hinnad on ära toodud SA Kutsekoda veebilehel.

Vastavushindamise teel (kui taotlejal on olemas kehtiv IPC sertifikaat või sertifikaadid) hindab kutsekomisjon taotleja kompetentsust vastavalt tabelis 1 näidatule. Samas tabelis on näidatud ka eksamite hinnad sellel erijuhul.

Tabel 1.

IPC sertifikaat Kutse Hind
IPC-A-610 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 osakutse 50€
IPC-A-620 Kaablikoostude koostaja, tase 2 osakutse 50€
IPC-A-610; IPC-A-620 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 50€
IPC-A-610; J-STD-001 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 osakutse 50€
IPC-A-620; J-STD-001 Kaablikoostude koostaja, tase 3 osakutse 50€
IPC-A-610; IPC-A-620; J-STD-001 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 50€
IPC-A-610; IPC-A-620; J-STD-001; IPC-7711/21 Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 spetsialiseerumine 50€
IPC-A-610; IPC-A-620; J-STD-001; IPC-7711/21; IPC-A-600 Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 50€