Registreerumine

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • Avaldus (bit.ly/1RXyUnS),
  • Koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
  • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb saata aadressile info@kutsehariduskeskus.ee!