Kutsestandardid
SA Kutsekoda
IPC koolitused
Tallinna Polütehnikum
Elektroonikaharidus
Rahvusvaheline tippkarjäär
Soovid kutsetunnistust?

Tee avaldus täna!

Infoks, kutsetunnistused on ühildatud IPC sertifikaatidega ning võimaldavad tõendada kompetentsust edukaks tegutsemiseks valitud kutsealal nii Eestis kui ka välismaal.

Tooted ja teenused

Globaalne sisu kohalik teostus

Teated

Kasulikud teadaanded

Meie Partnerid

Teeme koostööd ainult parimatega

Tallinna Polütehnikum
Tallinna Polütehnikum

Pakub noortele ja ka vanemaile tehnikast huvitatud õppijaile võimalust saada kaasaegset keskastme tehnikaharidust, olemaks konkurentsivõimeline nii kodu- kui välismaal läbi omandatud teadmiste ja oskuste, laia silmaringi ja valmisolekuga elukestvaks õppeks.

SA Kutsekoda
SA Kutsekoda

Erapooletu koostööplatvorm, kes selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja täna ja tulevikus ning töötab igapäevaselt selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaksid õppesse ning tooksid kaasa tegelikke muutusi.