Kutsestandardid
www.kutsekoda.ee
IPC koolitused
www.tptlive.ee
Elektroonikaharidus
www.elektroonik.ee

Meie Partnerid

Teeme koostööd ainult parimatega

Tallinna Polütehnikum
Tallinna Polütehnikum

Pakub noortele ja ka vanemaile tehnikast huvitatud õppijaile võimalust saada kaasaegset keskastme tehnikaharidust, olemaks konkurentsivõimeline nii kodu- kui välismaal läbi omandatud teadmiste ja oskuste, laia silmaringi ja valmisolekuga elukestvaks õppeks.

Eesti Elektroonikatööstuse Liit
Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Muudab maailma ühe kiiremini areneva tööstussektori Eestis tegutsevate ettevõtete, teadus- ja haridusasutuste koostöö sisulisemaks tagamaks sektori konkurentsivõime.

SA Kutsekoda
SA Kutsekoda

Erapooletu koostööplatvorm, kes selgitab välja, milliseid oskusi ja ameteid on vaja täna ja tulevikus ning töötab igapäevaselt selle nimel, et tööturu tulevikuvajadused jõuaksid õppesse ning tooksid kaasa tegelikke muutusi.

Teated

Kasulikud teadaanded