Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Kutseõppe tasemeõppe lõpetajale:
 • Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamile registreerimiseks esitab kutseõppeasutus koondavalduse vastava eriala tasemeõppe õppekava läbinud õppurite kohta.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
 • avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),
 • isikut tõendav dokument (pass või ID kaart),
 • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Avaldus kutse eksamile registreerimiseks:

docx-formaadis: eestikeelne avaldus

Võimalusel palume avalduse digiallkirjastada ja saata e-postiga info@tehnikahariduskeskus.ee

Kutse andmise kord on PDF-formaadis alla laetav SA Kutsekoda kodulehelt

Kutse andmise kord

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvahelise standardi IPC-A-610 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvahelise standardi IPC/WHMA-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC/WHMA-A-620 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001, IPC-7711/21 ja IPC-A-600 nõuetele vastaval eksamil.

Kui taotleja on kutseõppeasutuse lõpetaja, esitab taotleja või haridusasutus kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et taotleja on läbinud täies mahus kutsestandardi elektroonikaseadmete tehnik tase 4 alusel koostatud riikliku neljanda taseme õppekava ning omandanud kõik õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja omab IPC-A-610 või IPC/WHMA-A-620 sertifikaati. Sertifikaadi puudumisel sooritab taotleja sertifikaadieksami kutseeksami käigus.

Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001 ja IPC-A-600 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001 ja IPC-7711/21 nõuetele vastaval eksamil.

Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm

Kõigi kutsete ja osakutsete kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on kombineeritud eksam.

Elektroonika kutseala kutsekomisjoni liikmed:

 • Arno Kolk, Eesti Elektroonikatööstuse Liit, kutsekomisjoni esimees
 • Andres Ojalill, Eesti Tehnikahariduskeskus, kutsekomisjoni aseesimees
 • Hanno Septer, Incap Electronics Estonia OÜ, kutsekomisjoni liige
 • Kalmer Kand, GPV Estonia AS, kutsekomisjoni liige
 • Mihkel Viskus, Ouman Eesti OÜ, kutsekomisjoni liige
 • Vahur Kivisikk, HALORED OÜ, kutsekomisjoni liige

#

Kutse

Kutseeksami tasu

Taastõendamise tasu

Kutseõppe lõpetaja kutseeksami läbiviimise tasu

1

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

2

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

3

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

#

Osakutse

Osakutse tasu

Osakutse taastõendamise tasu

Osakutse tasu kutsekooli lõpetamisel

1

Elektroonikakoostude koostaja, tase 2

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

2

Elektroonikakoostude koostaja, tase 3

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

3

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

4

Elektroonikaseadmete remontija, tase 4

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

5

Kaablikoostude koostaja, tase 2

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

6

Kaablikoostude koostaja, tase 3

134.40 EUR

116.40 EUR

88.00 EUR

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
VÕTA eesmärgiks on:
 • väärtustada isiku kompetentsust ning edendada võrdseid võimalusi selle hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist;
 • toetada elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel ning nende sees;
 • parandada inimeste, sh sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute juurdepääsu haridusele, avardada nende võimalusi hariduse omandamiseks ja tööturul konkureerimiseks ning toetada seeläbi nii üksikisiku kui ühiskonna ressursside tõhusamat kasutamist.

Kõik kutse taotlejad kellel on kehtiv IPC sertifikaat, saavad kutset taotleda vastavushindamise korras IPC sertifikaadi alusel ja ei pea täiendavat kutseeksamit sooritama.

Kuna sellisel juhul ei toimu kutseeksamit, vaid kutse andmine toimub dokumentide valideerimise ja vastavushindamise korras, siis rakendub all toodud hinnakiri.

#

Kutse

Kutseeksami tasu

1

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

88.00 EUR

2

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

88.00 EUR

3

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

88.00 EUR

#

Osakutse

Osakutse tasu

1

Elektroonikakoostude koostaja, tase 2

88.00 EUR

2

Elektroonikakoostude koostaja, tase 3

88.00 EUR

3

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4

88.00 EUR

4

Elektroonikaseadmete remontija, tase 4

88.00 EUR

5

Kaablikoostude koostaja, tase 2

88.00 EUR

6

Kaablikoostude koostaja, tase 3

88.00 EUR

Võta meiega ühendust:

E-post: info@tehnikahariduskeskus.ee

Telefon: +372 56707246

Kutse andmine 24.-26. mai 2024. a.

Kõigil huvilistel palume esitada avaldus hiljemalt 1. mai 2024. a.

Kutse andmine 24.-26. mai 2023. a.

Kõigil huvilistel palume esitada avaldus hiljemalt 1. mai 2023. a.

Kutse andmine 25.-27. mai 2022. a.

Kõigil huvilistel palume esitada avaldus hiljemalt 1. mai 2022. a.

Kutse andmine 26.-28. mai 2021. a.

Kõigil huvilistel palume esitada avaldus hiljemalt 1. mai 2021. a.