IPC-A-610 ja J-STD-001 kõige uuemad versioonid on saadaval eesti keeles!

Enim kasutatavad IPC standardid eestikeelsena

Juba mõnda aega on IPC standardid IPC-A-610, J-STD-001 ja IPC/WHMA-A-620 olnud kättessadavad ka eestikeelsena.

Uudisena on hea meel teatada, et IPC-A-610 ja JSTD-001 standaite tõlked on nüüd vastavuses kõige värskema versiooniga (versioon G). Standardist IPC/WHMA-A-620 on kätte saadav täiesti asjakohane versioon B.

Eestikeelne versioon on eelkõige abiks neile, kes soovivad standardi sisuga tutvuda oma emakeeles.
Eestikeelne standardi tõlge võimaldab viia ennast kurssi standardi üksikasjadega ning vältida tõlke käigus tekkivaid arusaamatusi. Samuti lihtsustab eestikeelse materjali olemasolu sertifitseerimiseksamiteks ettevalmistumist, sest sertifitseerimiseksameid on samuti võimalik sooritada eesti keeles.

IPC-A-610G

IPC-A-610 on kõige levinum elektroonikakoostude vastavusnõudeid sisaldav dokument. Standardi uuendamisel on andnud oma sisendi tehniliste eriteadmiste näol osalejad seitsmeteistkümnest riigist. Dokumendis on toodud tööstuse uusimad kriteeriumid koos uute illustreerivate materjalidega.

See on vajalik dokument inspektoritele, operaatoritele ja kõigile teistele, kellel on huvi elektroonikakoostude vastavusnõuete vastu. Standard IPC-A-610 on välja töötatud kooskõlas standardiga J-STD-001 ning esmakordselt on käesolev standardi versioon kooskõlas ka standardiga IPC/WHMA-A-620.

J-STD-001G

Standard J-STD-001 on globaalselt tunnustatud oma jooteprotsessi ja -materjalide kriteeriumite tõttu. Standardi uuendamisel on andnud oma sisendi tehniliste eriteadmiste näol osalejad kaheksateistkümnest riigist. Dokumendis on toodud tööstuse uusimad kriteeriumid koos uute graafiliste materjalidega, mida on lihtne kasutada ja mõista.

See on vajalik dokument elektroonikatööstuse nendele liikmetele, kellel on vajadus täita elektri- ja elektroonikakoostude tootmisprotsessi ja vastavusnõudeid.
See standard on osa dokumentatsioonist, mida järgides on võimalik luua organisatsioonile nõuetele vastav jooteprotsess.

Lisainfo ja tellimine

Küsimuste korral palume kirjutada aadressil info@tehnikahariduskeskus.ee