Tasuta veebipõhine IPC-A-610 ja IPC-A-620 resertifitseerimine.

Tallinna Polütehnimum pakub esmakordselt kõigile IPC-A-610 või IPC-A-620 sertifikaadi omanikele tasuta veebipõhist resetifitseerimise võimalust.

Resertifitseerimine on täielikult veebipõhine ning seda saab läbida kodust või tööruumidest lahkumata.

Standardi IPC-A-610 resertifitseerimine, 26 akad tundi
Toimumise aeg: kevad 2021

Standardi IPC-A-620 resertifitseerimine, 26 akad. tundi
Toimumise aeg: kevad 2021

Kursuste sihtrühm:
Koolitus on suunatud elektroonika ja automaatika valdkonnas töötavale inimestele, kes on varasemalt läbinud standardi IPC-A-610 või IPC-A-620 koolituse, kellel on eelmisest koolitusest möödas vähemalt 1,5 aastat ning kellel on tekkinud jätkuõppe vajadus seoses standardi uue versiooni ilmumisega.

Korraldus:
Mõlema resertifitseerimiskursuse esimene päev (vastavalt 1. märtsil ja 15. märtsil; kell 8:00-17:00) toimub koolitaja juhendamisel veebikeskkonnas (eesti keeles), kus käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Veebipõhise koolituse sissejuhatus ja korraldus
  • Muudatused IPC koolituse- ja sertifitseerimiseeskirjas
  • Standardi uue versiooni muudatused ja uuendused (IPC-A-610 puhul versioonilt G versioonile H; IPC-A-620 puhul versioonilt C versioonile D)

Järgnevad koolituspäevad toimuvad vabagraafiku alusel, mille jooksul peab resertifitseeritav sooritama sertifitseerimiseksamid.

Õppekeskkonna kirjeldus: 
Õpe viiakse läbi täielikult e-õppena. Õppija võib koolituse ajal viibida kodus või tööruumides, kus õppijal on koolituse ajal kasutada vastavalt kas standard IPC-A-610 või IPC-A-620 (raamat), arvuti veebikonverentsil ja e-kursusel osalemiseks ning kaugeksamite sooritamiseks.
Koolitataval peab olema stabiilne interneti ühendus, arvuti kõlarid ja mikrofon õppevideote vaatamiseks, koolitajaga suhtlemiseks ja kaugeksamite sooritamiseks.
Kaugeksami tarkvara avamiks peavad õppijal olema arvuti administraatori õigused.

Õppe alustamise nõuded:
Varasemalt (vähemalt 1,5 aastat tagasi) läbitud standardi IPC-A-610 või IPC-A-620 koolitus.
Võimekus liituda veebikonverentsiga, kasutada e-posti, digiallkirjastada dokumente, siseneda e-õppe keskkonda Moodle.
Internetiühenduse, veebikaamera, mikrofoni ja kõlaritega varustatud arvuti olemasolu.

Registreerumine:
Kõik osaleda soovijat peavad kursusele registreerumiseks saatma isiklikult avalduse, mis sisaldab motivatsioonikirja „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda“.

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne
pdf-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne

Digiallkirjastatud avalduse koos varasema IPC sertifikaadi koopiaga (või IPC sertifitseerimisportaali väljavõttega) palume saata e-posti aadressile ipc@tptlive.ee

Koolituse/standardite sisu puudutavate küsimuste korral on kontaktisikuks Andres Ojalill (andres.ojalill@tptlive.ee).

Lugupidamisega,

Tallinna Polütehnikum