TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvahelise standardi IPC-A-610 nõuetele vastaval eksamil.

Eksami sooritamise ajalise kestvuse määrab hindamiskomisjon lähtuvalt testi versioonist.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvahelise standardi IPC/WHMA-A-620 nõuetele vastaval eksamil.

Eksami sooritamise ajalise kestvuse määrab hindamiskomisjon lähtuvalt testi versioonist.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Eksami sooritamise ajalise kestvuse määrab hindamiskomisjon lähtuvalt testi versioonist.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC/WHMA-A-620 ja J-STD-001 nõuetele vastaval eksamil.

Eksami sooritamise ajalise kestvuse määrab hindamiskomisjon lähtuvalt testi versioonist.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001, IPC-7711/21 ja IPC-A-600 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001 ja IPC-A-600 nõuetele vastaval eksamil.

Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentse rahvusvaheliste standardite IPC-A-610, IPC/WHMA-A-620, J-STD-001 ja IPC-7711/21 nõuetele vastaval eksamil.

Kutseõppe lõpetamisel sooritatava kutseeksami vorm

Kõigi kutsete ja osakutsete kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami läbiviimise vorm on kombineeritud eksam.