Kutse taotlemise eeltingimused

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused:

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 ja osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 eeltingimused.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-610 sertifikaadi.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 sertifikaadieksami.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-620 sertifikaadi.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-620 sertifikaadieksami.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused:

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 ja osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 eeltingimused.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

IPC-A-610 ja J-STD-001 sertifikaadi

või

elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistuse või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-610 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 ja J-STD-001 sertifikaadieksamid.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

IPC-A-620 ja J-STD-001 sertifikaadi

või

elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistuse või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-620 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-620 ja J-STD-001 sertifikaadieksamid.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 taotlemise eeltingimused:

Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 ja osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 eeltingimused.

või

Kui kutsetaotleja on kutseõppeasutuse lõpetaja, esitab kutsetaotleja või haridusasutus kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kinnituse, et kutsetaotleja on läbinud täies mahus kutsestandardi elektroonikaseadmete tehnik tase 4 alusel koostatud riikliku neljanda taseme õppekava ja omab IPC-7711/21 ja IPC-A-610 või IPC-A-620 sertifikaati (sertifikaadieksamid võib sooritada kutseeksami käigus).

Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC-7711/21 sertifikaadi.

või

IPC-A-610, IPC-A-620, IPC-7711/21 ja J-STD-001 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi IPC-7711/21 sertifikaadieksami.

Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 taotlemise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

IPC-A-610, IPC-A-620, IPC-A-600 ja J-STD-001 sertifikaadid.

või

elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC-A-600 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi IPC-A-600 sertifikaadieksami.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtivad IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 sertifikaadid.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 ja IPC/WHMA-A-620 sertifikaadieksamid.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 2 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-610 sertifikaadi.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 sertifikaadieksami.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 2 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva IPC-A-620 sertifikaadi.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-620 sertifikaadieksami.

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 taastõendamise eeltingimused:

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 ja osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 eeltingimused.

Osakutse elektroonikakoostude koostaja, tase 3 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

IPC-A-610 ja J-STD-001 sertifikaadi

või

elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistuse või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-610 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse elektroonikakoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-610 ja J-STD-001 sertifikaadieksamid.

Osakutse kaablikoostude koostaja, tase 3 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

IPC-A-620 ja J-STD-001 sertifikaadi

või

elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistuse või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistuse ja J-STD-001 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv IPC-A-620 sertifikaat või elektroonikaseadmete koostaja tase 2 kutsetunnistus või osakutse kaablikoostude koostaja tase 2 tunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi J-STD-001 sertifikaadieksami.

Eeltingimused puuduvad, kui kutsetaotleja sooritab kutseeksamil IPC-A-620 ja J-STD-001 sertifikaadieksamid.

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 taastõendamise eeltingimused:

osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 ja osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 eeltingimused.

Osakutse elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC-A-600 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi IPC-A-600 sertifikaadieksami.

Osakutse elektroonikaseadmete remontija, tase 4 taastõendamise eeltingimused:

Kui kutse taotlemine toimub vastavushindamise vormis, peab kutse taotleja esitama kehtiva:

elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC-7711/21 sertifikaadi.

või

kui kutse taotlejal on kehtiv elektroonikaseadmete koostaja tase 3 kutsetunnistus, siis esitab kutse taotleja selle kutsekomisjonile ning sooritab standardi IPC-7711/21 sertifikaadieksami.