Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)
VÕTA eesmärgiks on:
  • väärtustada isiku kompetentsust ning edendada võrdseid võimalusi selle hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist;
  • toetada elukestvat õpet ja mobiilsust haridussüsteemi ja tööturu vahel ning nende sees;
  • parandada inimeste, sh sotsiaalselt ebasoodsas olukorras isikute juurdepääsu haridusele, avardada nende võimalusi hariduse omandamiseks ja tööturul konkureerimiseks ning toetada seeläbi nii üksikisiku kui ühiskonna ressursside tõhusamat kasutamist.

Kõik kutse taotlejad kellel on kehtiv IPC sertifikaat, saavad kutset taotleda vastavushindamise korras IPC sertifikaadi alusel ja ei pea täiendavat kutseeksamit sooritama.

Kuna sellisel juhul ei toimu kutseeksamit, vaid kutse andmine toimub dokumentide valideerimise ja vastavushindamise korras, siis rakendub all toodud hinnakiri.

# Kutse Kutseeksami tasu
1 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 88.00 EUR
2 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 88.00 EUR
3 Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 88.00 EUR

 

# Osakutse Osakutse tasu
1 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 88.00 EUR
2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 88.00 EUR
3 Elektroonikaseadmete koostaja, tase 4 88.00 EUR
4 Elektroonikaseadmete remontija, tase 4 88.00 EUR
5 Kaablikoostude koostaja, tase 2 88.00 EUR
6 Kaablikoostude koostaja, tase 3 88.00 EUR